Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Vekalet Çeşitleri

Vekalet Çeşitleri

Vekalet Çeşitleri

Vekalet Çeşitleri

 • Genel Vekaletname
 • Özel Vekaletname
  • Boşanma Yetkili Vekaletname
  • Tapu İşlemlerine İlişkin Vekaletname
  • Şirketler Tarafından Verilen Vekaletname
  • Şirket Hisse Devrine İlişkin Vekaletname
  • Şirket Kuruluşuna İlişkin Vekaletname
  • İpatek Vermeye İlişkin Vekaletname
  • Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Vekaletname
  • Tanıma Ve Tenfiz Hukukuna İlişkin Vekaletname
  • Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Vekaletname

Türkiye’de vekaletname çıkaracak müvekkillerimiz; görüşmelerimiz neticesinde genel vekaletname veya özel vekaletname çıkarılması gerektiği konusunda yönlendirildikten sonra şahsen Türkiye’ de notere giderek vekalet bilgilerimiz bölümünden ayrıntısı verilen bilgilerimiz doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.

Yabancı müvekkillerimiz; Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin vekâletname düzenleyebilmesi, kanun ve yönetmeliklerle belirli şartlara tabidir. Vekâletnamenin türü, kapsamı, süresi ve diğer ayrıntılarına bağlı olarak, vekâletname başvuruları için gereken şartlar değişiklik gösterebilir. Ancak genel yükümlülük ve yeterlilikler söz konusu olduğunda yabancıların Türkiye’de vekâletname vermesi için yapması gerekenler şu şekildedir:

 • Vatandaşı oldukları devletin geçerli pasaportu ya da ikamet belgesiyle notere başvuru yapmak.
 • Noter başvurusu yapma imkânı olmayan hallerde ya da tercihen bağlı olunan konsolosluğa başvuru yapmak.
 • Başvuru belgeleri ve işlem sürecinde yeminli tercüme şartını yerine getirmek.
 • Pasaportla gerçekleşen başvurularda; pasaport Latin harfleriyle yazılmamışsa, yeminli tercüman tarafından yapılan transkriptini onaylı şekilde başvuru dosyasına eklemek.
 • Yurt dışında düzenlenmiş bir vekâletnameyi onaylatmak isteyenler için gereken ön şartları yerine getirmek.
 • Yurt dışı vekâletnamelerinin onayında yalnızca yeminli tercüme değil, apostil ve tasdik işlemlerini de gerçekleştirmek.

Başvuru evraklarının teslimi, süreç takibi ve sonuçlanmasına değin başvuru sahibinin bizzat noter veya konsoloslukta bulunması gerekmektedir.

Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onaylanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tastik şerhine ‘Apostille Convention(Şerh)’denilmektedir.