Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİ ALAMAYAN TAŞINMAZ MALİKİ TAPUSUNU GERİ ALABİLİR Mİ?

TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİ ALAMAYAN TAŞINMAZ MALİKİ TAPUSUNU GERİ ALABİLİR Mİ?

TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİ ALAMAYAN TAŞINMAZ MALİKİ TAPUSUNU GERİ ALABİLİR Mİ?

TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİ ALAMAYAN TAŞINMAZ MALİKİ TAPUSUNU GERİ ALABİLİR Mİ?

Satış bedeli olarak kararlaştırılan bedelin ödeneceği düşüncesi uyandırılarak taşınmazın tapusunun devri yapıldığı durumlarda tapusunu devreden taşınmaz maliki ne yapabilir?

Tapu resmi senedinde “taşınmaz satış bedelini aldım” yazısının altına imza atan taşınmaz malikinin hakları nelerdir?

Satış bedeli (semen) satışın asli unsurlarından birisidir. Semen ödeneceği düşüncesi uyandırılarak taşınmazın mülkiyetinin naklinin sağlanması ve ondan sonra semenin ödenmemiş olması iradeyi fesada uğratan sebeplerin gerçekleştiğinin kabulünü gerektirir.

Bilindiği üzere; hile, genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya, özellikle sözleşme yapmaya sevketmek için onda kasten hatalı bir kanı uyandırmak veya esasen var olan hatalı bir kanıyı koruma yahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır. Hatada yanılma, hilede yanıltma söz konusudur. Taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleşme yapmaya yöneltilmişse hata esaslı olmasa bile aldatılan taraf için sözleşme bağlayıcı sayılamaz. Değinilen koşulların varlığı halinde aldatılan taraf hakkını kullanmak suretiyle hukuki ilişkiyi geçmişe etkili (makable Şamil) olarak ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir. Öte yandan, hile her türlü delille ispat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir şekle bağlı değildir. Anılan husus resmi belgeler yönünden de Türk Medeni Kanununun 7/2 maddesinde dile getirilmiştir. Hilenin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa yöneltilecek bir irade açıklaması, defi yahut dava yoluyla da kullanılabilir.

Elbette ki taraflarca bedelin yani semenin sonra ödeneceği kararlaştırılabilir. Böylesi bir durumda Türk Borçlar Yasasının hükmü uyarınca satış bedeli üzerinden ipotek tesisi mümkün bulunduğu gibi, Türk Borçlar Yasası gereğince bedel ödenmediği takdirde taşınmazın mülkiyetinin iade edileceğine dair ihtirazi kayıt da konulabilir. Böylesi bir durum, tapunun iptali ile eski tapu malikine intikaline olanak sağlamaktadır.

Günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaşıldığı üzere; taraflar koşulsuz olarak bedelin sonradan ödenmesini kararlaştırmış ise; satıcı olan tapu maliki tapu iptal ve tescil davası açamaz. Tapu satış bedeli olarak kararlaştırılan miktarın ödenmemesi durumunda satıcının anlaşılan bedeli alma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda taşınmaz satış bedelinin daha sonra ödeneceğini kararlaştıran satıcı bedelin ödenmemesi halinde yasal yollara müracaat ederek alacağını tahsil edebileceğinden bedelin ödenmemesi tek başına tapu iptal ve tescil davasının hukuki nedenini teşkil etmez.

Oysa bedelin ileri tarihlerde ödeneceğine dair taraflar arasında bir anlaşma bulunmamakta, hemen ödeneceği yönünde satıcıda bir kanı uyandırılarak kayıt maliki bir oldu bittiye getirilerek taşınmaz satışı yapılmış ise bu durumda bedeli almadan tapusunu devreden taşınmaz maliki tapu iptal ve tescil davası açarak taşınmazın tapusunu geri alabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ:

SD HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU | Antalya/Kemer LawFirm & Attorney

Av.Davut TERLEMEZ & Av.Sabire ALTUN TERLEMEZ

Phone/Whatsapp : +90 532 164 17 51  -  +90 532 381 29 77

Address                : Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:18/5 Kemer/Antalya/Turkey

 

Paylaş: